Workplaceની સેવાની શરતો


તમે બાંયધરી આપો છો અને પ્રતિનિધિત્વ કરો છો કે તમે કંપની અથવા અન્ય કાનૂની એકમ વતી આ Workplaceની ઑનલાઇન શરતો (“કરાર”)માં દાખલ થઈ રહ્યાં છો અને તમારી પાસે આવા એકમને આ કરાર સાથે જોડવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. “તમે”, “તમારું” અથવા “ગ્રાહક”ના અનુગામી સંદર્ભોનો અર્થ આવા એકમ છે.
જો તમારું મુખ્ય બિઝનેસ લોકેશન યુ.એસ. અથવા કેનેડામાં છે, તો આ કરાર તમારી અને Meta Platforms, Inc. વચ્ચેનો એક કરાર છે. અન્યથા, આ કરાર તમારી અને Meta Platforms Ireland Ltd વચ્ચેનો કરાર છે. “Meta”, “અમને”, “અમે” અથવા “અમારા”ના સંદર્ભોનો અર્થ કા તો Meta Platforms, Inc. અથવા Meta Platforms Ireland Ltd, જે લાગું પડે તે.
નીચેની શરતો તમારા Workplaceના ઉપયોગ પર લાગુ થશે. તમે સ્વીકારો છો કે Workplaceની સુવિધાઓ અને કાર્યક્ષમતા અલગ-અલગ હોઈ શકે છે, અને સમય જતાં બદલાઈ શકે છે.
અમુક મૂડીકૃત શરતો વિભાગ 12 (વ્યાખ્યાઓ)માં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે અને અન્ય આ કરારના સંદર્ભમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે.
 1. Workplaceનો ઉપયોગ
  1. તમારા ઉપયોગના અધિકારો. મુદત દરમિયાન, તમારી પાસે આ કરાર અનુસાર Workplaceને ઍક્સેસ કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવાનો બિન-વિશિષ્ટ, બિન-તબદીલીપાત્ર, બિન-પેટા લાઈસન્સ પાત્ર અધિકાર છે. Workplaceનો ઉપયોગ યુઝર (જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં, તમારા એફિલિએટ સહિત) સુધી મર્યાદિત છે જેમના માટે તમે એકાઉન્ટ ચાલુ કરો છો અને તમે બધા યુઝર અને આ કરાર સાથેના તેમના પાલન અને Workplaceની તેમની ઍક્સેસ અને ઉપયોગ માટે જવાબદાર છો. સ્પષ્ટતા માટે, Workplace તમને સેવા તરીકે પૂરું પાડવામાં આવે છે, વ્યક્તિગત રીતે યુઝરને નહીં.
  2. એકાઉન્ટ. તમારા રજિસ્ટ્રેશનની અને એડમિન એકાઉન્ટની માહિતી સચોટ, સંપૂર્ણ અને અપ-ટૂ-ડેટ હોવી આવશ્યક છે. યુઝર એકાઉન્ટ વ્યક્તિગત યુઝર માટે છે અને તેને શેર અથવા સ્થાનાંતરિત કરી શકાતા નથી. તમારે તમામ લૉગ ઇન ઓળખપત્રો ગોપનીય રાખવા પડશે અને જો તમને તમારા એકાઉન્ટ અથવા લૉગ ઇન ઓળખપત્રોનો કોઈપણ અનધિકૃત ઉપયોગ જણાય તો તરત જ Metaને સૂચિત કરવા માટે સંમત થાઓ છો.
  3. પ્રતિબંધો. તમે કરશો નહીં (અને બીજા કોઈને આની પરવાનગી આપશો નહીં): (a) કોઈપણ ત્રાહિત પક્ષ વતી Workplaceનો ઉપયોગ અથવા ભાડે, ભાડાપટ્ટે, કોઈપણ ત્રાહિત પક્ષને Workplaceની ઍક્સેસ અથવા પેટાલાઈસન્સ પૂરા પાડવા નહીં, સિવાય કે યુઝરને અહીં પરવાનગી આપેલ હોય; (b) રિવર્સ એન્જિનિયર, ડિકમ્પાઇલ, ડિસએસેમ્બલ અથવા અન્યથા Workplace પર સોર્સ કોડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં, સિવાય કે લાગુ કાયદા દ્વારા સ્પષ્ટપણે મંજૂરી આપવામાં આવી હોય (અને કા પછી માત્ર Metaને આગોતરી સૂચના પર); (c) Workplaceના ડેરિવેટિવ કાર્યોની કોપિ, ફેરફાર અથવા રચના; (d) Workplaceમાં સમાવિષ્ટ કોઈપણ માલિકી અથવા અન્ય સૂચનાઓને દૂર, સંશોધિત અથવા અસ્પષ્ટ કરશો નહીં; અથવા (e) Workplaceના પર્ફોર્મન્સને લગતી તકનીકી માહિતી જાહેરમાં પ્રસારિત કરશો નહીં.
  4. સેટઅપ કરો. તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સના સેટઅપ દરમિયાન, તમે તમારા Workplace કૉમ્યુનિટીના સિસ્ટમ સંચાલક(ઓ) તરીકે એક અથવા વધુ યુઝરની નિમણૂક કરશો જે તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સને સંચાલિત કરવા માટે જવાબદાર છે. તમારે ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે તમારી પાસે તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સ માટે દરેક સમયે ઓછામાં ઓછો એક એક્ટિવ સિસ્ટમ સંચાલક છે.
  5. Workplace API. મુદ્દત દરમિયાન, Meta તમને એક અથવા વધુ Workplace API(ઓ) ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે, જેથી તમે તમારા Workplaceના ઉપયોગને પૂરક બનાવતી સેવાઓ અને ઍપ્લિકેશનો વિકસાવી શકો અને તેનો ઉપયોગ કરી શકો. તમે, તમારા યુઝર અથવા તમારા વતી કોઈપણ ત્રાહિત પક્ષ દ્વારા Workplace API(ઓ)નો કોઈ પણ ઉપયોગ, Workplace પ્લેટફોર્મ શરતોની લાગુ જોગવાઈઓ દ્વારા સંચાલિત થશે, જે હાલમાં workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy પર ઉપલબ્ધ છે, જે Meta દ્વારા સમય સમય પર સુધારેલ છે.
  6. સપોર્ટ. અમે તમને Workplace એડમિન પેનલ (“ડાયરેક્ટ સપોર્ટ ચેનલ”)માં ડાયરેક્ટ સપોર્ટ ટેબ દ્વારા Workplace સપોર્ટ આપશું. તમે ડાયરેક્ટ સપોર્ટ ચેનલ (“સપોર્ટ ટિકિટ”) દ્વારા ટિકિટ વધારીને પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવા અથવા Workplaceને લગતી સમસ્યાની જાણ કરવા માટે સપોર્ટ વિનંતી સબમિટ કરી શકો છો. અમે દરેક સપોર્ટ ટિકિટનો પ્રારંભિક જવાબ 24 કલાકની અંદર આપીશું જે સમયે તમને ઇમેઇલ કન્ફર્મેશન મળે છે કે તમારી સપોર્ટ ટિકિટ ડાયરેક્ટ સપોર્ટ ચેનલ દ્વારા માન્ય રીતે બનાવવામાં આવી છે.
 2. તમારો ડેટા અને જવાબદારીઓ
  1. તમારો ડેટા. આ કરાર હેઠળ:
   1. તમે તમારા ડેટામાં અને તેના પર તમામ હક, શીર્ષક અને રૂચિ (બૌદ્ધિક સંપદા હકો સહિત) જાળવી રાખો છો;
   2. મુદ્દત દરમિયાન, તમે Metaને આ કરાર અનુસાર, તમને Workplace (અને સંબંધિત સપોર્ટ) પૂરો પાડવા માટે તમારા ડેટાનો ઉપયોગ કરવાનો બિન-વિશિષ્ટ, વિશ્વવ્યાપી, રોયલ્ટી-મુક્ત, સંપૂર્ણ ચૂકવણીનો અધિકાર આપો છો; અને
   3. તમે સ્વીકારો છો કે Meta એ ડેટા પ્રોસેસર છે અને તમે તમારા ડેટાના ડેટા નિયંત્રક છો અને આ કરારમાં પ્રવેશ કરીને તમે Metaને તમારા વતી તમારા ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવા માટે ફક્ત આ કરારમાં ઉલ્લેખિત હેતુઓ માટે અને આ કરાર અનુસાર (ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટ સહિત) સૂચના આપો છો.
  2. તમારી જવાબદારીઓ. તમે સંમત થાઓ છો (a) કે તમે તમારા ડેટાની ચોકસાઈ અને કન્ટેન્ટ માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો; (b) આ કરારમાં વિચાર્યા મુજબ તમારા ડેટાના સંગ્રહ અને ઉપયોગને મંજૂરી આપવા માટે તમારા યુઝર અને કોઈ પણ લાગુ ત્રાહિત પક્ષ પાસેથી કાયદા દ્વારા તમામ જરૂરી અધિકારો અને સંમતિઓ મેળવવા માટે; અને (c) કે તમારો Workplaceનો ઉપયોગ, જેમાં તમારો ડેટા અને તેનો ઉપયોગ અહી નીચે સમાવેશ થાય છે, તે બૌદ્ધિક સંપદા, પ્રાઇવસી અથવા પ્રચાર અધિકારો સહિત કોઈપણ કાયદા અથવા ત્રાહિત પક્ષના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરશે નહીં. જો તમારો કોઈ પણ ડેટા સબમિટ કરવામાં આવ્યો હોય અથવા આ વિભાગ 2ના ઉલ્લંઘનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તમે તેને Workplaceમાંથી તાત્કાલિક દૂર કરવા માટે સંમત થાઓ છો. તમે તમારા ડેટાને યુઝર અથવા કોઈ પણ ત્રાહિત પક્ષો સાથે શેર કરવાના કોઈ પણ નિર્ણય માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો, અને Meta તમારા ડેટાને તમારા ડેટાના ઉપયોગ, ઍક્સેસ, ફેરફાર, વિતરણ અથવા કાઢી નાખવા માટે જવાબદાર નથી, જેને તમે અથવા તમારા યુઝર તેને ઉપલબ્ધ બનાવે છે.
  3. પ્રતિબંધિત ડેટા. તમે Workplace પર કોઈપણ માહિતી અથવા ડેટા સબમિટ ન કરવા માટે સંમત થાઓ છો જે લાગુ કાયદા અને/અથવા નિયમન (“પ્રતિબંધિત માહિતી”) અનુસાર વિતરણ પરની સુરક્ષા અને/અથવા મર્યાદાઓને આધીન હોય. સ્વાસ્થ્ય માહિતીના સંદર્ભમાં, તમે સ્વીકારો છો કે Meta એ બિઝનેસ એસોસિયેટ અથવા પેટા કોન્ટ્રાક્ટર નથી (જેમ કે હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ એન્ડ એકાઉન્ટેબિલિટી એક્ટ (“HIPAA”))માં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે તે શરતો) અને તે Workplace HIPAA સુસંગત નથી. અહીંથી વિપરીત કંઈ પણ હોવા છતાં, પ્રતિબંધિત માહિતી માટે આ કરાર હેઠળ Metaની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં.
  4. નુકસાનની ભરપાઈ. તમે Meta (અને તેના એફિલિએટ અને તેમના સંબંધિત ડિરેક્ટર, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, એજન્ટો અને પ્રતિનિધિઓનો) સામે (ત્રાહિત પક્ષો અને/અથવા યુઝર તરફથી) ઉદ્ભવતા બધા દાવાઓ અને ખર્ચ, નુકસાની, જવાબદારીઓ તથા ખર્ચ (વાજબી વકીલની ફી સહિત)અથવા આ વિભાગ 2ના તમારા ભંગ અથવા કથિત ભંગના સંબંધમાં અથવા અન્યથા તમારા ડેટા, તમારી પોલિસી અથવા આ કરારના ઉલ્લંઘનમાં Workplaceના ઉપયોગથી સંબંધિત દાવાઓની સામે બચાવ કરશો, નુકશાનની ભરપાઈ કરશો, નુકશાનથી દૂર રાખશો. Meta તેના પોતાના સલાહકાર સાથે અને તેના પોતાના ખર્ચે આવા કોઈ પણ દાવાના બચાવ અને સમાધાનમાં ભાગ લઈ શકે છે. જો પતાવટ માટે Metaને કોઈ પણ પગલાં લેવા, કોઈ પણ પગલાં લેવાથી દૂર રહેવા અથવા કોઈ પણ જવાબદારી સ્વીકારવાની જરૂર હોય તો તમે Metaની પૂર્વ લેખિત સંમતિ વિના કોઈ પણ દાવાની પતાવટ કરશો નહીં.
  5. બેકઅપ અને ડેટા ડિલીટ કરવો. Meta આર્કાઇવિંગ સેવા પૂરું પાડતુ નથી અને તમે તમારા ડેટાના બેકઅપ બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો. તમે Workplaceની સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેટર કાર્યક્ષમતા દ્વારા મુદ્દત દરમિયાન કોઈ પણ સમયે યુઝર કન્ટેન્ટ ધરાવતા તમારા ડેટાને ડિલીટ કરી શકો છો.
  6. એગ્રિગેટ ડેટા. આ કરાર હેઠળ, અમે તમારા Workplace ("એગ્રિગેટ ડેટા") ના ઉપયોગથી મેળવેલ એગ્રિગેટ આંકડાકીય અને વિશ્લેષણાત્મક ડેટા પણ જનરેટ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ આવા એગ્રિગેટ ડેટામાં તમારો ડેટા અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિગત ડેટા સામેલ હશે નહીં.
 3. ડેટા સુરક્ષા
  1. તમારા ડેટાની સુરક્ષા. અમે ડેટા સુરક્ષા પરિશિષ્ટમાં આગળ વર્ણવ્યા મુજબ, અનધિકૃત ઍક્સેસ, ફેરફાર, જાહેરાત અથવા વિનાશ સામે અમારા કબજામાં તમારા ડેટાને સુરક્ષિત કરવા માટે રચાયેલ યોગ્ય તકનીકી, સંસ્થાકીય અને સુરક્ષા પગલાંનો ઉપયોગ કરીશું.
  2. કાનૂની જાહેરાતો અને ત્રાહિત પક્ષની વિનંતીઓ. તમે સામાન્ય રીતે તમારા ડેટા સંબંધિત ત્રાહિત પક્ષ વિનંતીઓનો જવાબ આપવા માટે જવાબદાર છો, જેમ કે નિયમનકારો, યુઝર અથવા કાયદા અમલીકરણ એજન્સી (“ત્રાહિત પક્ષ વિનંતીઓ”), પરંતુ તમે સમજો છો કે, ત્રાહિત પક્ષની વિનંતીના જવાબમાં, Meta તેની કાનૂની જરૂરિયાતોનું પાલન કરવા માટે તમારો ડેટા જાહેર કરી શકે છે. આવા સંજોગોમાં, અમે કાયદા દ્વારા અને ત્રાહિત પક્ષની વિનંતીની શરતો દ્વારા મંજૂર કરાયેલી હદ સુધી, (a) ત્રાહિત પક્ષની વિનંતીની અમારી રસીદ વિશે તમને સૂચિત કરવા અને ત્રાહિત પક્ષને તમારો સંપર્ક કરવા માટે વાજબી પ્રયાસોનો ઉપયોગ કરીશું અને ( b) તમારા ખર્ચે ત્રાહિત પક્ષની વિનંતીનો વિરોધ કરવાના તમારા પ્રયત્નોને લગતી તમારી વાજબી વિનંતીઓનું પાલન કરીશું. તમે પહેલા તમારી જાતે ત્રાહિત પક્ષની વિનંતીનો જવાબ આપવા માટે જરૂરી માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશો અને જો તમે આવી માહિતી વ્યાજબી રીતે મેળવી શકતા નથી તો જ અમારો સંપર્ક કરશો.
 4. પેમેન્ટ.
  1. ફી. તમે Workplace (હાલમાં અહીં ઉપલબ્ધ છે: https://www.workplace.com/pricing) માટે વિભાગ 4.f (મફત ટ્રાયલ)માં વર્ણવ્યા મુજબ કોઈપણ મફત ટ્રાયલ અવધિને આધીન, Workplaceના તમારા ઉપયોગ માટે Metaને માનક દરો ચૂકવવા માટે સંમત થાઓ છો, સીવાય કે સહી કરેલ લેખિત ડોક્યુમેન્ટમાં અન્યથા સંમત ન હોય. આ કરાર હેઠળની તમામ ફી USDમાં ચૂકવવામાં આવશે, સિવાય કે અન્યથા પ્રોડક્ટમાં ઉલ્લેખિત હોય અથવા જ્યાં સુધી સહી કરેલ લેખિત ડોક્યૂમેન્ટમાં અન્યથા સંમત ન હોય. કલમ 4.b અનુસાર તમારી પેમેન્ટની રીત અનુસાર તમામ ફીની સંપૂર્ણ પતાવટ કરવામાં આવશે. કોઈપણ મોડી ચૂકવણી પર બાકી રકમના દર મહિને 1.5% અથવા કાયદા દ્વારા માન્ય મહત્તમ રકમ, બેમાંથી જે ઓછું હોય તેટલા સર્વિસ ચાર્જને આધીન રહેશે.
  2. પેમેન્ટની રીત. જ્યારે તમે આ કરારમાં પ્રવેશ કરો છો ત્યારે તમે ચુકવણીની બે કેટેગરીમાંથી એક હેઠળ ફીની પતાવટ કરવા માટે સંમત થાઓ છો: (i) પેમેન્ટ કાર્ડ ગ્રાહક (ડાયરેક્ટ પેમેન્ટ અથવા ત્રાહિત પક્ષ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ દ્વારા પેમેન્ટ કરતું હોય) અથવા (ii) Metaના વિવેકબુદ્ધિમાં નિર્ધારિત મુજબ ઇન્વૉઇસ કરેલ ગ્રાહક. પેમેન્ટ કાર્ડ ગ્રાહકો (Metaના સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિમાં) યુઝરની સંખ્યા અને ક્રેડિટ પાત્રતા જેવા પરિબળોના આધારે ઇન્વોઇસ કરેલા ગ્રાહકો (અને તેનાથી ઊલટું) બની શકે છે, પરંતુ Meta તમને ચુકવણી કાર્ડ ગ્રાહક અથવા ઇન્વોઇસ કરેલ ગ્રાહક તરીકે કોઈપણ સમયે ફરીથી વર્ગીકૃત કરવાનો અધિકાર જાળવી રાખે છે.
   1. પેમેન્ટ કાર્ડ ગ્રાહકો. પેમેન્ટ કાર્ડ ગ્રાહકો પાસે Workplaceના ઉપયોગ માટે તેમના નિયુક્ત ચુકવણી કાર્ડ હશે.
   2. ઇન્વોઇસ કરેલા ગ્રાહકો. ઇન્વોઇસ કરેલા ગ્રાહકોને Meta દ્વારા ક્રેડિટ લાઇન લંબાવવામાં આવશે અને તેમને માસિક ધોરણે ઇન્વોઇસ આપવામાં આવશે, સિવાય કે સહી કરેલ લેખિત ડોક્યુમેન્ટમાં અન્યથા સંમતિ આપવામાં આવે. જો ઇન્વોઇસ કરેલ ગ્રાહક તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે, તો તમે ઇન્વોઇસ તારીખના 30 દિવસની અંદર, અમારા દ્વારા નિર્દેશિત કર્યા મુજબ, આ કરાર હેઠળ બાકી રહેલી તમામ ફી ચૂકવશો.
   3. આ કરારની સ્વીકૃતિ પર અથવા તે પછી કોઈ પણ સમયે ક્રેડિટ બ્યુરો પાસેથી તમારો બિઝનેસ ક્રેડિટ રિપોર્ટ મેળવવા માટે તમે સંમત થાઓ છો.
  3. ટેક્સ. કોઈ પણ લાગુ પડતા ટેક્સ સિવાયની તમામ ફી જણાવવામાં આવી છે અને Metaની આવક પર આધારિત ટેક્સ સિવાય તમારે આ કરાર હેઠળના ટ્રાન્ઝેકશનથી સંબંધિત કોઈ પણ વેચાણ, ઉપયોગ, GST, મૂલ્યવર્ધિત, વિથ્હોલ્ડિંગ અથવા સમાન ટેક્સ અથવા ફરજો ચૂકવવા અને સહન કરવાની આવશ્યકતા છે. તમે કોઈ પણ સેટ-ઓફ, કાઉન્ટરક્લેઈમ, કપાત અથવા વિથ્હોલ્ડિંગની આ કરાર હેઠળની તમામ બાકી રકમની સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરશો. જો તમે આ કરાર હેઠળ કરો છો તે કોઈ પણ પેમેન્ટ કપાત અથવા રોકવાને પાત્ર છે, તો તમે યોગ્ય ટેક્સ અધિકારીઓને યોગ્ય પેમેન્ટ કરવા માટે અને તમારી નિષ્ફળતાના પરિણામે વ્યાજ, દંડ, દંડની રકમ અથવા સમાન જવાબદારીઓ માટે યોગ્ય સરકારી સત્તા અથવા એજન્સીને સમયસર આવા કર મોકલવા નાણાકીય રીતે જવાબદાર છો. તમે માન્ય કરીને સ્વીકારો છો કે તમે આ કરારમાં ઉમેરેલ બિલિંગ સરનામાં પર Workplaceને ઍક્સેસ કરી રહ્યાં છો અને તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો અથવા અન્યથા અમને લેખિતમાં પૂરું પાડ્યું છે અને જો આવું સરનામું યુ.એસ.માં છે, તો અમે તમારા બિલિંગ સરનામાંનાં લોકેશનના આધારે લાગુ યુ.એસ. વેચાણ/ઉપયોગ ટેક્સ ચાર્જ કરીશું. જો US સ્ટેટ ટેક્સિંગ ઓથોરિટી દાવો કરે છે કે Metaએ તમારી પાસેથી ટેક્સ વસૂલ્યો હોવો જોઈએ અને તમે આવા ટેક્સ ડાયરેક્ટ રાજ્યને ચૂકવ્યા છે, તો તમે અમને પુરાવો પૂરો પાડવા માટે સંમત થાઓ છો કે આવો ટેક્સ ત્રીસ (30) દિવસો ની અંદર Metaની લેખિત વિનંતીથી ચૂકવવામાં આવ્યો હતો (આવા ટેક્સિંગ ઓથોરિટીના સંતોષ માટે). તમે કોઈ પણ ટેક્સ, દંડ અને વ્યાજનું કોઈ પણ ઓછું પેમેન્ટ અથવા બિન-પેમેન્ટ માટે અમને વળતર આપવા માટે સંમત થાઓ છો.
  4. સ્થગિત કરવું. આ કરાર હેઠળના અમારા અન્ય અધિકારોને અસર કર્યા વિના, જો તમે નિયત તારીખ સુધીમાં કોઈ પણ ફી ચૂકવશો નહીં, તો અમે સંપૂર્ણ પેમેન્ટ ન થાય ત્યાં સુધી Workplaceની બધી અથવા અમુક સેવાઓ (સેવાઓ માટે પેમેન્ટની ઍક્સેસ સહિત) સ્થગિત કરી શકીએ છીએ.
  5. Workplace for Good Free ઍક્સેસ. વિભાગ 4.a હોવા છતાં, જો તમે Workplace for Good પ્રોગ્રામ હેઠળ મફત ઍક્સેસ માટે અરજી કરો છો અને Meta નિર્ધારિત કરે છે કે તમે Metaની પોલિસી અનુસાર લાયક છો (હાલમાં https://work.workplace.com/help/work/142977843114744 પર સંદર્ભિત) અમે આગળ જતા ધોરણે આવી પોલિસી અનુસાર તમને Workplace મફતમાં પૂરું પાડશું. જો અમારી પોલિસીમાં ફેરફારના પરિણામે તમે હવે મફત ઍક્સેસ માટે લાયક નથી, તો Meta તમને આની ત્રણ (3) મહિનાની પૂર્વ નોટિસ આપશે અને આવી સૂચના પછી, વિભાગ 4.a લાગુ થશે.
  6. મફત ટ્રાયલ. Meta તેની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી તમને એક નિશ્ચિત સમયગાળા માટે Workplaceની મફત અજમાયશ ઓફર કરી શકે છે, જેનો સમયગાળો Metaની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી નક્કી કરવામાં આવશે અને તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સની એડમિન પેનલ દ્વારા તમને જણાવવામાં આવશે. આવી મફત ટ્રાયલના અંતે વિભાગ 4.a (ફી) લાગુ થશે.
 5. ગોપનીયતા
  1. જવાબદારીઓ. દરેક પક્ષ સંમત થાય છે કે આ કરાર (“જાહેર કરનાર પક્ષ”)ના સંબંધમાં તે જાહેર કરનાર પક્ષ પાસેથી (“પ્રાપ્ત પક્ષ” તરીકે) મેળવેલી તમામ બિઝનેસ, તકનીકી અને નાણાકીય માહિતી (“જાહેર કરનાર પક્ષ”) જાહેર કરનાર પક્ષની ગોપનીય પ્રોપર્ટી (“ગોપનીય માહિતી”) પૂરી પાડવામાં આવેલ છે કે તે જાહેર કરવાના સમયે ગોપનીય અથવા માલિકી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અથવા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતીની પ્રકૃતિ અને ડિસ્ક્લોઝરની આસપાસના સંજોગોને કારણે પ્રાપ્તકર્તા પક્ષ દ્વારા તેને ગોપનીય અથવા માલિકી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં સ્પષ્ટપણે અધિકૃત કર્યા સિવાય, પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષ (1) નિશ્ચિતતા રાખશે અને ત્રાહિત પક્ષોને કોઈપણ ગોપનીય માહિતી જાહેર કરશે નહીં અને (2) આ કરાર હેઠળ તેની જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવા અને તેના અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા સિવાય અન્ય કોઈપણ હેતુ માટે ગોપનીય માહિતીનો ઉપયોગ કરશે નહીં. પ્રાપ્તકર્તા પક્ષ તેના કર્મચારીઓ, એજન્ટો, ઠેકેદારો અને અન્ય પ્રતિનિધિઓ કે જેમને જાણવાની કાયદેસરની જરૂર હોય (જેમાં Meta માટે, તેના એફિલિએટ અને કલમ 11.j માં ઉલ્લેખિત પેટા કોન્ટ્રાક્ટરો સહિત) તેને ગોપનીય માહિતી જાહેર કરી શકે છે, જો કે તેઓ આ માટે બંધાયેલા હોય ગુપ્તતાની જવાબદારીઓ આ કલમ 5 માં પૂરી પાડેલી જાહેર કરનાર પક્ષની ગોપનીય માહિતી માટે ઓછી રક્ષણાત્મક નથી અને તે કે પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષ આ કલમ 5 ની શરતો સાથે આવી કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા પાલન કરવા માટે જવાબદાર રહે છે.
  2. અપવાદો. પ્રાપ્તકર્તા પક્ષની ગોપનીયતાની જવાબદારીઓ તે માહિતી પર લાગુ થશે નહીં કે જે પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષ ડોક્યૂમેન્ટ કરી શકે છે: (a) ગોપનીય માહિતીની પ્રાપ્તિ પહેલા તે તેના કબજામાં યોગ્ય રીતે હતી અથવા તેને જાણતી હતી; (b) પ્રાપ્તકર્તા પક્ષના કોઈ દોષ વિના જાહેર જ્ઞાન છે અથવા બન્યું છે; (c) કોઈપણ ગોપનીયતાની જવાબદારીનો ભંગ કર્યા વિના ત્રાહિત પક્ષ પાસેથી પ્રાપ્તકર્તા પક્ષ દ્વારા યોગ્ય રીતે મેળવવામાં આવે છે; અથવા (d) પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષના કર્મચારીઓ દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે વિકસાવવામાં આવે છે જેમની પાસે આવી માહિતીની કોઈ ઍક્સેસ નથી. પ્રાપ્તકર્તા પક્ષ કાયદા અથવા કોર્ટના હુકમ દ્વારા જરૂરી હદ સુધી ખુલાસો કરી શકે છે, જો કે (જ્યાં સુધી કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધિત ન હોય) પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષ જાહેર કરનાર પક્ષને અગાઉથી સૂચિત કરે અને ગોપનીય સારવાર મેળવવાના કોઈ પણ પ્રયાસમાં સહકાર પૂરો પાડે.
  3. કામચલાઉ રાહત. પ્રાપ્તકર્તા પક્ષ સ્વીકારે છે કે આ કલમ 5 ના ઉલ્લંઘનમાં ગોપનીય માહિતીનો ઉપયોગ અથવા તેને જાહેર કરવાથી નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે જેના માટે એકલા નુકસાન એ પૂરતો ઉપાય નથી અને તેથી તે પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષ દ્વારા આવા કોઈ પણ ધમકી અથવા વાસ્તવિક ઉપયોગ અથવા જાહેરાત પર જાહેર કરનાર પક્ષ કાયદામાં તેની પાસે હોય તેવા અન્ય ઉપાયો ઉપરાંત યોગ્ય ન્યાયપૂર્ણ રાહત મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.
 6. બૌદ્ધિક સંપદાના હકો
  1. Metaની માલિકી. આ Workplaceની ઍક્સેસ અને ઉપયોગ માટેનો કરાર છે અને ગ્રાહકને માલિકીના અધિકારો આપવામાં આવતા નથી. Meta અને તેના લાયસન્સર્સ Workplace, એગ્રિગેટ ડેટા, કોઈ પણ અને તમામ સંબંધિત અને અંતર્ગત ટેક્નોલોજી અને કોઈપણ વ્યુત્પન્ન કાર્યો, ફેરફારો અથવા સુધારણાઓ માટેના ઉપરોક્ત કોઇ પણ Meta દ્વારા અથવા તેમના વતી તમામ અધિકારો, શીર્ષક અને રૂચિ (તમામ બૌદ્ધિક સંપદના હકો સહિત) જાળવી રાખે છે, તમારા પ્રતિસાદના આધારે સમાવેશ થાય છે (નીચે વ્યાખ્યાયિત). આ કરારમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યા સિવાય તમને કોઈ અધિકારો આપવામાં આવ્યા નથી.
  2. પ્રતિસાદ. જો તમે Workplace અથવા તેના API અથવા અમારા અન્ય પ્રોડક્ટ અથવા સેવાઓના (“ફીડબેક”) તમારા ઉપયોગ સંબંધિત કોમેન્ટ, પ્રશ્નો, સૂચનો, ઉપયોગના કેસ અથવા અન્ય પ્રતિસાદ સબમિટ કરો, તો અમે અમારા કોઈ પણ પ્રોડક્ટના સંબંધમાં આવા પ્રતિસાદનો મુક્તપણે ઉપયોગ અથવા શોષણ કરી શકીએ છીએ અથવા સેવાઓ અથવા અમારા એફિલિએટની, તમારી જવાબદારી અથવા વળતર વિના.
 7. ડિસ્ક્લેમર
  META સ્પષ્ટપણે કોઈપણ પ્રકારની, સ્પષ્ટ, ગર્ભિત અથવા વૈધાનિક, કોઈપણ પ્રકારની અને તમામ બાંયધરી અને પ્રતિનિધિત્વનો સ્પષ્ટપણે અસ્વીકાર કરે છે, જેમાં કોઈપણ પ્રકારની વેપારીતા, સહભાગી શીર્ષક, સહભાગી માટે યોગ્યતાની કોઈપણ બાંયધરીનો સમાવેશ થાય છે. અમે બાંહેધરી આપતા નથી કે Workplace અવિરત અથવા ભૂલ-મુક્ત રહેશે. અમે ત્રાહિત પક્ષોને તમારા Workplaceના ઉપયોગને પૂરક બનાવતી સેવાઓ અને ઍપ્લિકેશનો વિકસાવવા અને ઉપલબ્ધ કરાવવાની પરવાનગી આપી શકીએ છીએ અથવા અમે અન્યથા અન્ય સેવા અને ઍપ્લિકેશન સાથે સંકલિત કરવા માટે Workplaceને મંજૂરી આપી શકીએ છીએ. તમે Workplace સાથે જોડાણમાં ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરો છો તે કોઈ પણ સેવાઓ અથવા ઍપ્લિકેશનો માટે META જવાબદાર નથી. આવી સેવાઓ અથવા ઍપ્લિકેશનોનો તમારો ઉપયોગ અલગ શરતો અને નીતિઓને આધીન છે અને તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે કોઈપણ ઉપયોગ તમારા પોતાના જોખમે છે.
 8. જવાબદારીઓની મર્યાદા
  1. બાકાત દાવા સિવાય (નીચે વ્યાખ્યાયિત):
   1. કોઈપણ પક્ષકાર ઉપયોગનું નુક્શાન, ખોવાઈ જવું અથવા અચોક્કસ ડેટા, બિઝનેસમાં વિક્ષેપ, વિલંબના ખર્ચ અથવા કોઈપણ અપ્રત્યક્ષ, અથવા કોઈપણ પ્રકારની ગેરસમજ માટે, બિનસલાહભર્યા સંબંધી નુકસાન માટે ટોર્ટ (બેદરકારી સહિત), કડક જવાબદારી અથવા અન્યથા, જો અગાઉથી આવા નુકસાનની સંભાવના વિશે જાણ કરવામાં આવે તો પણ જવાબદાર રહેશે નહીં; અને
   2. કોઈપણ પક્ષની અન્ય પ્રત્યેની સંપૂર્ણ જવાબદારી વાસ્તવમાં ચૂકવવામાં આવેલી રકમ કરતાં વધી જશે નહીં અથવા આ કરાર હેઠળ પહેલાના બાર (12) મહિના દરમિયાન METAને ગ્રાહક દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર અથવા, જો આવી અવધિ દરમિયાન કોઈ ફી ચૂકવવામાં આવી નથી અથવા ચૂકવવાપાત્ર છે, તો દસ હજાર ડોલર ($10,000).
  2. આ વિભાગ 8ના હેતુઓ માટે, “બાકાત દાવાઓ”નો અર્થ છે: (a) વિભાગ 2 (તમારો ડેટા અને તમારી જવાબદારીઓ) હેઠળ ઉદ્ભવતી ગ્રાહકની જવાબદારી; અને (b) વિભાગ 5 (ગોપનીયતા)માં પક્ષ દ્વારા તેની જવાબદારીઓનો ભંગ પરંતુ તેમા તમારા ડેટાને લગતા દાવાઓનો સમાવેશ થતો નથી.
  3. જો આ કરારમાં ઉલ્લેખિત કોઈપણ મર્યાદિત ઉપાય તેના આવશ્યક હેતુમાં નિષ્ફળ ગયો હોય તો પણ આ વિભાગ 8માંની મર્યાદાઓ ટકી રહેશે અને લાગુ થશે અને પક્ષો સંમત થાય છે કે કોઈપણ પક્ષ કાયદા દ્વારા મર્યાદિત અથવા બાકાત ન હોઈ શકે તેવી કોઈપણ બાબત માટે તેમની જવાબદારીને મર્યાદિત અથવા બાકાત કરી રહ્યો નથી. તમે સ્વીકારો છો અને સંમત થાઓ છો કે Workplaceની અમારી જોગવાઈ એ ધારણા પર આધારિત છે કે અમારી જવાબદારી આ કરારમાં આપેલ છે તે મુજબ મર્યાદિત છે.
 9. મુદત અને સમાપ્તિ
  1. મુદત. આ કરાર તે તારીખથી શરૂ થશે કે જે દિવસે તમે તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સને પ્રથમ વખત ઍક્સેસ કરો છો અને અહીં આપેલી પરવાનગી મુજબ સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખો છો ("મુદત").
  2. સગવડતા માટે સમાપ્તિ. ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટના ફકરા 2.d હેઠળના તમારા સમાપ્તિ અધિકારો સાથે પૂર્વગ્રહ રાખ્યા વિના, તમે કોઈપણ સમયે, કોઈપણ કારણ વિના અથવા કોઈપણ કારણોસર, તમારા એડમિન દ્વારા Metaને ત્રીસ (30) દિવસની આગોતરી સૂચના પર આ કરાર સમાપ્ત કરી શકો છો પ્રોડક્ટમાંથી તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સને ડિલીટ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. Meta તમને ત્રીસ (30) દિવસની આગોતરી સૂચના પર કોઈપણ સમયે, કોઈપણ કારણ વિના અથવા કોઈપણ કારણોસર આ કરારને સમાપ્ત પણ કરી શકે છે.
  3. Meta સમાપ્તિ અને સસ્પેન્શન. જો તમે આ કરારનો ભંગ કરો છો અથવા જો અમે Workplaceની સુરક્ષા, સ્થિરતા, પ્રાપ્યતા અથવા અખંડિતતાને નુકસાન અટકાવવા માટે આવી કાર્યવાહી જરૂરી માનીએ તો તમને વાજબી સૂચના આપીને આ કરારને સમાપ્ત કરવાનો અથવા Workplace પરની તમારી ઍક્સેસને તાત્કાલિક સ્થગિત કરવાનો અધિકાર Meta અનામત રાખે છે.
  4. તમારો ડેટા ડિલીટ કરવો. આ કરારની કોઈપણ સમાપ્તિ પછી Meta તમારા ડેટાને તરત જ ડિલીટ કરી નાખશે, પરંતુ તમે સમજો છો કે ડિલીટ કરી નાખવામાં આવે ત્યાં સુધી ડિલીટ કરેલું કન્ટેન્ટ વાજબી સમયગાળા માટે બેકઅપ કોપિમાં ચાલુ રહી શકે છે. વિભાગ 2.e માં દર્શાવ્યા મુજબ, તમે તમારા પોતાના હેતુઓ માટે તમારા ડેટાના કોઈપણ બેક-અપ્સ બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો.
  5. સમાપ્તિની અસર. આ કરારની કોઈપણ સમાપ્તિ પર: (a) તમે અને તમારા યુઝરે તરત જ Workplaceનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ; (b) જાહેર કરનાર પક્ષની વિનંતી પર, અને 9.d ને આધીન, પ્રાપ્ત કરનાર પક્ષ તરત જ તેના કબજામાં રહેલી કોઈપણ જાહેર કરનાર પક્ષની ગોપનીય માહિતી પરત કરશે અથવા ડિલીટ કરી નાખશે; (c) તમે Metaને સમાપ્તિ પહેલાં ચૂકવેલ કોઈપણ ના ચુકવેલ ફી તરત જ ચૂકવશો; (d) જો Meta કલમ 9.b અનુસાર કારણ વગર આ કરારને સમાપ્ત કરે છે, તો Meta તમને કોઈપણ પ્રી-પેઇડ ફી (જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં) ની પ્રમાણભૂત રકમ રિફંડ કરશે; અને (e) નીચેના વિભાગો ટકી રહેશે: 1.c (પ્રતિબંધો), 2 (તમારા ડેટા અને તમારી જવાબદારીઓનો ઉપયોગ) (વિભાગ 2.a માં તમારા ડેટા માટે Metaના લાયસન્સ સિવાય), 3.b (કાનૂની જાહેરાતો અને ત્રાહિત પક્ષની વિનંતીઓ), 4 (ચુકવણી) દ્વારા 12 (વ્યાખ્યાઓ). આ કરારમાં ઉલ્લેખિત કર્યા સિવાય, કોઈપણ પક્ષ દ્વારા સમાપ્તિ સહિત કોઈપણ ઉપાયની કવાયત, આ કરાર હેઠળ, કાયદા દ્વારા અથવા અન્યથા હોઈ શકે તેવા અન્ય કોઈપણ ઉપાયો પ્રત્યે પૂર્વગ્રહ વિના છે.
 10. બીજા Facebook એકાઉન્ટ
  1. વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ. શંકાના નિવારણ માટે, યુઝરના એકાઉન્ટ કોઈપણ વ્યક્તિગત Facebook એકાઉન્ટથી અલગ છે જે યુઝર ગ્રાહક Facebook સેવા (“વ્યક્તિગત FB એકાઉન્ટ્સ”) પર બનાવી શકે છે. વ્યક્તિગત FB એકાઉન્ટ આ કરારને આધીન નથી, પરંતુ તે સેવાઓ માટે દરેક Meta અને સંબંધિત યુઝર વચ્ચેની Metaની શરતોને આધીન છે.
  2. Workplace અને જાહેરાતો. અમે Workplace પર તમારા યુઝરને ત્રાહિત-પક્ષની જાહેરાતો બતાવીશું નહીં અને અમે તમારા યુઝરને જાહેરાત પૂરી પાડવા અથવા લક્ષ્યાંકિત કરવા અથવા તેમના વ્યક્તિગત FB એકાઉન્ટ પર તમારા યુઝરના અનુભવને વ્યક્તિગત કરવા માટે તમારા ડેટાનો ઉપયોગ કરીશું નહીં. Meta, જોકે, ઇન-પ્રોડક્ટ ઘોષણાઓ કરી શકે છે અથવા Workplace સંબંધિત સુવિધાઓ, એકીકરણ અથવા કાર્યક્ષમતા વિશે સિસ્ટમ સંચાલકોને જાણ કરી શકે છે.
 11. સામાન્ય
  1. ફેરફાર કરો Meta કોઈપણ સમયે આ કરારની શરતો અને આ કરાર દ્વારા સંદર્ભિત અથવા સમાવિષ્ટ પોલિસીની શરતો બદલી શકે છે, જેમાં ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટ અને ડેટા ટ્રાન્સફર પરિશિષ્ટ (લાગુ થતા ડેટા સુરક્ષા કાયદાનું પાલન કરવા), ડેટા સુરક્ષા પરિશિષ્ટ, સહિતનો સમાવેશ થાય છે પણ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. અને સ્વીકાર્ય ઉપયોગ પોલિસી, તમને ઇમેઇલ દ્વારા, સેવા દ્વારા અથવા અન્ય વાજબી માધ્યમો દ્વારા સૂચના આપીને બદલી શકે છે. (“બદલો”). અમારી નોટિસના ચૌદ (14) દિવસ પછી Workplaceનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખીને, તમે આવા ફેરફાર માટે સંમતિ આપો છો.
  2. નિયામક કાયદો. આ કરાર અને તમારા અને તમારા યુઝર દ્વારા Workplaceનો ઉપયોગ તેમજ તમારી અને અમારી વચ્ચે ઉદ્ભવતા કોઈપણ દાવા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને કેલિફોર્નિયા રાજ્યના કાયદાઓ દ્વારા સંચાલિત છે અને તેનું અર્થઘટન કાયદાના વિરોધાભાસને તેમના સિદ્ધાંતોને અસર કર્યા વિના, લાગુ પડતું હોય તેમ કરવું આવશ્યક છે. આ કરાર અથવા Workplaceમાંથી ઉદ્ભવતા અથવા તેનાથી સંબંધિત કોઈપણ દાવા અથવા કાર્યવાહીનું કારણ ફક્ત યુ.એસ.માં જ શરૂ થવું જોઈએ. કેલિફોર્નિયાના ઉત્તરી જિલ્લા માટે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ અથવા સાન માટેઓ કાઉન્ટીમાં સ્થિત રાજ્યની અદાલત, અને દરેક પક્ષ આથી આવી અદાલતોના વ્યક્તિગત અધિકારક્ષેત્ર માટે સંમતિ આપે છે.
  3. સંપૂર્ણ કરાર. આ કરાર (જેમાં સ્વીકાર્ય ઉપયોગની પોલિસી શામેલ છે) એ Workplaceની ઉપયોગ અને સંબંધિત પક્ષોનો તમારા ઍક્સેસ વચ્ચેનો સંપૂર્ણ કરાર છે અને Workplaceને લગતી કોઈપણ અગાઉની રજૂઆતો અથવા કરારોને સ્થાનાંતરિત છે. શિર્ષક ફક્ત સગવડતા માટે છે, અને "સહિત" જેવા શબ્દોનો અર્થ મર્યાદા વિના કરવાનો છે. આ કરાર અંગ્રેજી (US)માં લખાયેલ છે, જે કોઈપણ અનુવાદિત વર્ઝનમાં વિરોધાભાસ પર નિયંત્રણ કરશે.
  4. જતું કરવું અને વિભાજનક્ષમતા જોગવાઈનો અમલ કરવામાં નિષ્ફળતાને જતી કરવામાં આવશે નહીં; જતું કરવાં માટે જતું કરવાનો દાવો કરનાર પક્ષ દ્વારા લેખિતમાં સહી થયેલ હોવી જોઈએ. કોઈપણ ગ્રાહક ખરીદી ઑર્ડર અથવા બિઝનેસ ફોર્મમાં કોઈપણ નિયમો અથવા શરતો આ કરારમાં ફેરફાર કરશે નહીં અને આથી સ્પષ્ટપણે નકારવામાં આવશે અને આવા કોઈપણ ડોક્યૂમેન્ટ માત્ર વહીવટી હેતુઓ માટે જ હશે. જો આ કરારની કોઈપણ જોગવાઈને સક્ષમ અધિકારક્ષેત્રની અદાલત દ્વારા બિનઅસરકારક, અમાન્ય અથવા અન્યથા કાયદાની વિરુદ્ધ હોવાનું ઠરાવવામાં આવે, તો આવી જોગવાઈનું અર્થઘટન કરવામાં આવશે જેથી કરીને તેના ધારેલા ઉદ્દેશ્યોને શ્રેષ્ઠ રીતે પૂર્ણ કરી શકાય અને આ કરારની બાકીની જોગવાઈઓ સંપૂર્ણ અમલ અને અસરમાં રહેશે.
  5. પ્રચાર. પક્ષકારોના સંબંધો વિશે કોઈપણ પ્રેસ રિલીઝ અથવા માર્કેટિંગ કેમ્પેન માટે બંને પક્ષોની પૂર્વ લેખિત મંજૂરીની જરૂરિયાત છે. ઉપરોક્ત હોવા છતાં: (a) તમારી પોતાની કંપનીમાં, તમે મુદ્દત દરમિયાન Workplaceના ઉપયોગને જાહેર અથવા પ્રચાર કરી શકો છો (દા.ત., યુઝરને અપનાવવા પ્રોત્સાહિત કરવા માટે), સમયાંતરે પૂરા પાડવામાં આવેલ Metaના બ્રાન્ડ વપરાશ માર્ગદર્શિકાને આધિન અને (b) Meta કદાચ Workplaceના ગ્રાહક તરીકે તમારા નામ અને સ્થિતિનો સંદર્ભ આપે.
  6. અસાઇન્મેન્ટ. કોઈપણ પક્ષ અન્ય પક્ષની પૂર્વ લેખિત સંમતિ વિના આ કરાર અથવા તેના અધિકારો અથવા જવાબદારીઓ આ કરાર હેઠળ અસાઇન કરી શકશે નહીં, સિવાય કે Meta તેના કોઈપણ એફિલિએટને સંમતિ વિના અથવા વિલીનીકરણ, પુનર્ગઠન, સંપાદન અથવા તમામ અથવા નોંધપાત્ર રીતે તેની તમામ અસ્કયામતો અથવા વોટિંગ સિક્યોરિટીઝનું અન્ય ટ્રાન્સફરના કનેક્શનમાં આ કરાર સોંપી શકે. ઉપરોક્તને આધીન, આ કરાર દરેક પક્ષના અનુમતિ પ્રાપ્ત અનુગામીઓ અને અસાઇનનાં લાભ માટે બંધનકર્તા રહેશે. બિન-પરમિશન અસાઇનમેન્ટ રદબાતલ છે Meta પર કોઈ જવાબદારીઓ બનાવશે નહીં.
  7. સ્વતંત્ર કોન્ટ્રાક્ટર. પક્ષો સ્વતંત્ર કોન્ટ્રાક્ટર છે. આ કરારના પરિણામે કોઈ એજન્સી, ભાગીદારી, સંયુક્ત સાહસ અથવા રોજગારનું સર્જન થતું નથી અને કોઈ પણ પક્ષને બીજાને બાંધવાનો અધિકાર નથી.
  8. કોઈ ત્રાહિત પક્ષ લાભાર્થી નથી. આ કરાર Meta અને ગ્રાહકને લાભ આપે છે અને કોઈપણ યુઝર સહિત, કોઈ હેતુવાળા ત્રાહિત પક્ષ લાભાર્થીઓ નથી.
  9. નોટિસ. જ્યાં તમે વિભાગ 9.b અનુસાર આ કરાર સમાપ્ત કરી રહ્યાં છો ત્યાં તમારે તમારા સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેટર દ્વારા Metaને સૂચિત કરવું આવશ્યક છે જે પ્રોડક્ટમાં તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સને ડિલીટ કરી નાખવાનું પસંદ કરે છે. આ કરાર હેઠળની કોઈપણ અન્ય નોટિસ લેખિતમાં હોવી જોઈએ, જે Metaને નીચેના સરનામે મોકલવી આવશ્યક છે (જેમ લાગુ હોય): Meta Platforms Ireland Ltdના કિસ્સામાં, to 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, Attn: કાનૂની અને, Meta Platforms Inc ના કિસ્સામાં, to 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: કાનૂની. Meta ગ્રાહકના એકાઉન્ટ પરના ઇમેઇલ એડ્રેસ પર નોટિસ મોકલી શકે છે. Meta Workplace અથવા Workplaceની અંદર યુઝરને મેસેજ દ્વારા અથવા Workplaceની અંદર સ્પષ્ટ પોસ્ટિંગ દ્વારા Workplace અથવા અન્ય બિઝનેસ -સંબંધિત સૂચનાઓ પણ પૂરી પાડે છે.
  10. પેટા કોન્ટ્રાક્ટરો. Meta પેટા કોન્ટ્રાક્ટરનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને તેમને આ કરાર હેઠળ Metaના અધિકારોનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપી શકે છે, પરંતુ Meta આ કરાર સાથે આવા કોઈપણ પેટા કોન્ટ્રાક્ટરના પાલન માટે જવાબદાર રહે છે.
  11. કુદરતી આપત્તિ. જો આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી, વિલંબ અથવા નિષ્ફળતા બનતી અણધારી ઘટનાઓને કારણે હોય તો આ કરાર હેઠળની કોઈપણ જવાબદારી (ફી ચૂકવવામાં નિષ્ફળતા સિવાય) કોઈપણ વિલંબ અથવા નિષ્ફળતા માટે કોઈપણ પક્ષ અન્યને જવાબદાર રહેશે નહીં જે આવા પક્ષના વાજબી નિયંત્રણની બહાર હોય છે જેમ કે હડતાલ, નાકાબંધી, યુદ્ધ, આતંકવાદનું કૃત્ય, હુલ્લડો, કુદરતી આપત્તિ, શક્તિ અથવા ટેલિકોમ્યુનિકેશન અથવા ડેટા નેટવર્ક અથવા સેવાઓની નિષ્ફળતા અથવા ઘટાડા અથવા સરકારી એજન્સી અથવા એન્ટિટી દ્વારા લાઇસન્સ અથવા અધિકૃતતાનો ઇનકાર.
  12. ત્રાહિત પક્ષની વેબસાઇટ. Workplaceમાં ત્રાહિત-પક્ષની કન્ટેન્ટની લિંક સામેલ હોઈ શકે છે. આ કોઈપણ વેબસાઇટના અમારા સમર્થનને સૂચિત કરતું નથી અને અમે ત્રાહિત-પક્ષ વેબસાઇટ અથવા એક્શન, કન્ટેન્ટ, માહિતી અથવા ડેટા અથવા તેમાં રહેલી કોઈપણ લિંક અથવા તેમાંના કોઈપણ ફેરફારો અથવા અપડેટ માટે જવાબદાર નથી. ત્રાહિત-પક્ષ વેબસાઇટ તેમના પોતાના પ્રાઇવસી પોલિસીના ઉપયોગના નિયમો અને શરતો પૂરા પાડી શકે છે જે તમને અને તમારા યુઝરને લાગુ પડે છે અને આવી ત્રાહિત-પક્ષ વેબસાઇટનો તમારો ઉપયોગ આ કરાર દ્વારા સંચાલિત નથી.
  13. એક્સ્પોર્ટ નિયંત્રણો અને વેપાર પ્રતિબંધો. Workplaceના ઉપયોગમાં, ગ્રાહક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના તમામ નિકાસ અને આયાત કાયદાઓ અને નિયમો અને અન્ય લાગુ અધિકારક્ષેત્રો તેમજ કોઈપણ લાગુ પડતા પ્રતિબંધો અથવા વેપાર પ્રતિબંધોનું પાલન કરવા સંમત થાય છે. ઉપરોક્ત ગ્રાહકને મર્યાદિત કર્યા વિના રજૂ કરે છે અને બાંયધરી આપે છે કે: (a) તે પ્રતિબંધિત અથવા પ્રતિબંધિત પક્ષોની કોઈપણ U.S. સરકારની યાદીમાં યાદીબદ્ધ નથી; (b) તે કોઈપણ UN, યુ.એસ., EU અથવા અન્ય કોઈપણ લાગુ પડતા આર્થિક પ્રતિબંધો અથવા વેપાર પ્રતિબંધોને આધીન નથી; અને (c) વ્યાપક યુ.એસ. વેપાર પ્રતિબંધોને આધીન દેશમાં તેની પાસે કામગીરી અથવા યુઝર નથી.
  14. સરકારી એકમના ઉપયોગ પર શરતો. જો તમે સરકારી એકમ છો, તો તમે પ્રતિનિધિત્વ કરો છો કે: (i) કોઈપણ લાગુ કાયદો, પોલિસી અથવા સિદ્ધાંત તમને આ કરારની કોઈપણ શરતો અથવા શરતો સાથે સંમત થવા અને અમલ કરવા અથવા સ્વીકારવા માટે પ્રતિબંધિત કરતું નથી, (ii) કોઈપણ લાગુ કાયદો, પોલિસી અથવા સિદ્ધાંત આ કરારની કોઈપણ મુદત અથવા શરતને તમારી અથવા કોઈપણ લાગુ સરકારી એકમ સામે બિન-અમલપાત્ર રેન્ડર કરતું નથી, (iii) લાગુ કાયદા, નીતિઓ અને સિદ્ધાંતો હેઠળ આ કરારમાં કોઈપણ લાગુ સરકારી એકમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા અને તેને બાંધવા માટે તમે અધિકૃત છો અને તમારી પાસે કાનૂની ક્ષમતા છે; અને (iv) તમે તમારા અને તમારા યુઝર માટે Workplaceના મૂલ્યને લગતા નિષ્પક્ષ નિર્ણયના આધારે આ કરારમાં પ્રવેશ કરો છો અને આ કરારમાં દાખલ થવાના તમારા નિર્ણયને કોઈપણ અયોગ્ય વર્તન અથવા હિતના સંઘર્ષને પ્રભાવિત કર્યો નથી. જો તમે આ વિભાગ 11.n માં રજૂઆતો કરી શકતા નથી તો આ કરારમાં પ્રવેશ કરશો નહીં. જો કોઈ સરકારી એકમ આ કલમ 11.nનું ઉલ્લંઘન કરીને આ કરારમાં પ્રવેશ કરે છે, તો Meta આ કરારને સમાપ્ત કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
  15. રિસેલર. તમે રિસેલર દ્વારા Workplaceને ઍક્સેસ અને ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. જો તમે રિસેલર દ્વારા Workplaceને ઍક્સેસ કરો છો અને તેનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે આ માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો: (i) તમારા રિસેલર સાથેના તમારા લાગુ કરારમાં કોઈપણ સંબંધિત અધિકારો અને જવાબદારીઓ અને (ii) તમારી અને Meta વચ્ચે, તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સ, તમારો ડેટા અને કોઈપણ યુઝર એકાઉન્ટ કે જે તમે તમારા રિસેલર માટે બનાવી શકો છો તેની રિસેલર દ્વારા કોઈપણ ઍક્સેસ. વધુમાં, જો તમે રિસેલર દ્વારા Workplaceને ઍક્સેસ કરો છો અને તેનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે સંમત થાઓ છો કે રિસેલર ગ્રાહક શરતો આ કરારમાં કોઈપણ વિરોધાભાસી શરતો પર અગ્રતા લેશે.
 12. આ કરારમાં વ્યાખ્યાઓ
  , સિવાય કે અન્યથા જણાવ્યું હોય:
  "સ્વીકાર્ય ઉપયોગ પોલિસી"નો અર્થ www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP પર આપેલા Workplaceના ઉપયોગ માટેના નિયમો છે, જેમાં સમયાંતરે ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે.
  "એફિલિએટ"નો અર્થ એવો એકમ કે જે પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે માલિકી ધરાવે છે અથવા તેનું નિયંત્રણ કરે છે, તેની માલિકી ધરાવે છે અથવા પક્ષ સાથે સામાન્ય માલિકી અથવા નિયંત્રણ હેઠળ છે, જ્યાં "નિયંત્રણ" નો અર્થ એ છે કે સંસ્થાના સંચાલન અથવા બાબતોને નિર્દેશિત કરવાની શક્તિ, અને "માલિકી" નો અર્થ 50% ની લાભકારી માલિકી (અથવા, જો લાગુ અધિકારક્ષેત્ર બહુમતી માલિકીને મંજૂરી આપતું નથી , આવા કાયદા હેઠળ માન્ય મહત્તમ રકમ) અથવા એન્ટિટીની વધુ વોટિંગ ઇક્વિટી સિક્યોરિટીઝ અથવા સમકક્ષ વોટિંગનાં હિતો. આ વ્યાખ્યાના હેતુઓ માટે, સરકારી એન્ટિટી અન્ય સરકારી એન્ટિટી સાથે એફિલિએટ નથી જ્યાં સુધી તે આવી અન્ય સરકારી એન્ટિટીને સંપૂર્ણ રીતે નિયંત્રિત ન કરે.
  ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટ” નો અર્થ એ છે કે તેમાં સંદર્ભિત કોઈપણ શરતો સહિત આ કરાર સાથે જોડાયેલ ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટ અને તેનો ભાગ બનાવે છે.
  ડેટા સુરક્ષા પરિશિષ્ટ”નો અર્થ છે ડેટા સુરક્ષા પરિશિષ્ટ જે આ કરાર સાથે જોડાયેલ છે અને તેનો ભાગ બનાવે છે.
  "સરકારી એન્ટિટી"નો અર્થ છે વિશ્વનો કોઈપણ દેશ અથવા અધિકારક્ષેત્ર, જેમાં મર્યાદા વિના કોઈપણ રાજ્ય, સ્થાનિક, મ્યુનિસિપલ, પ્રાદેશિક અથવા અન્ય એકમ અથવા સરકારના રાજકીય પેટાવિભાગ, કોઈપણ સરકારી સંસ્થા, સાધનસામગ્રી, એન્ટરપ્રાઈઝ અથવા સ્થાપિત, માલિકીની અથવા આવી સરકાર દ્વારા, અને ઉપરોક્ત કોઈપણ પ્રતિનિધિ અથવા એજન્ટ દ્વારા નિયંત્રિત અન્ય એન્ટિટીનો સમાવેશ થાય છે.
  "કાયદા"નો અર્થ છે તમામ લાગુ સ્થાનિક, રાજ્ય, સંઘીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ, વિનિયમો અને સંમેલનો, જેમાં મર્યાદા વિના, ડેટા પ્રાઇવસી અને ડેટા ટ્રાન્સફર, આંતરરાષ્ટ્રીય સંચાર, તકનીકી અથવા વ્યક્તિગત ડેટાની નિકાસ અને જાહેર પ્રાપ્તિ સાથે સંબંધિત છે.
  "રિસેલર"નો અર્થ છે ત્રાહિત પક્ષ ભાગીદાર કે જેની પાસે Meta સાથે માન્ય કરાર છે જે તેમને Workplace પર પુનઃવેચાણ અને ઍક્સેસની સુવિધા આપવા માટે અધિકૃત કરે છે.
  "રિસેલર ગ્રાહક શરતો"નો અર્થ છે https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms પર આપેલ શરતો, જે સમયાંતરે અપડેટ થઈ શકે છે અને આ કરારનો ભાગ છે અને પક્ષકારો વચ્ચે વધારાની શરતો છે જે જો તમે રિસેલર દ્વારા Workplaceને ઍક્સેસ કરો અને ઉપયોગ કરો છો, તો તમને લાગુ પડે છે.
  "યુઝર"નો અર્થ છે તમારા અથવા તમારા એફિલિએટના કર્મચારીઓ, ઠેકેદારો અથવા અન્ય વ્યક્તિઓ કે જેને તમે Workplaceને ઍક્સેસ કરવાની પરવાનગી આપો છો.
  "Workplace" એટલે Workplaceની સેવા કે જે અમે તમને આ કરાર હેઠળ ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ અને તેના કોઈપણ અનુગામી વર્ઝન, જેમાં કોઈપણ વેબસાઈટ, ઍપ્લિકેશન, ઑનલાઈન સેવાઓ, ટૂલ અને કન્ટેન્ટનો સમાવેશ થાય છે જે અમે તમને આ કરાર હેઠળ આપી શકીએ છીએ, જે સમય સમય પર સંશોધિત થઈ શકે છે.
  "તમારો ડેટા"નો અર્થ છે (a) કોઈપણ સંપર્ક માહિતી અથવા નેટવર્ક અથવા એકાઉન્ટ રજિસ્ટ્રેશન ડેટા કે જે તમે અથવા તમારા યુઝર Workplace પર સબમિટ કરો છો; (b) કોઈપણ કન્ટેન્ટ અથવા ડેટા કે જે તમે અથવા તમારા યુઝર Workplace પર બહાર પાડો, પોસ્ટ, શેર, ઇમ્પોર્ટ કરો અથવા પૂરો પાડો છો; (c) જ્યારે તમે અથવા તમારા યુઝર Workplaceને લગતા સમર્થન માટે અમારો સંપર્ક કરો અથવા રોકો ત્યારે અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે માહિતી, જેમાં હાર્ડવેર, સોફ્ટવેર વિશેની માહિતી અને સપોર્ટ ઘટના સંબંધિત એકત્ર કરાયેલી અન્ય વિગતોનો સમાવેશ થાય છે; અનેે (d) યુઝર Workplace સાથે કેવી રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે તેના સંબંધમાં કોઈપણ ઉપયોગ અથવા કાર્યાત્મક માહિતી (દા.ત., IP એડ્રેસ, બ્રાઉઝર અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પ્રકારો અને ડિવાઇસ ઓળખકર્તાઓ).
  "તમારી પોલિસી"નો અર્થ છે તમારા કોઈપણ લાગુ કર્મચારી, સિસ્ટમ, પ્રાઇવસી, HR, ફરિયાદ અથવા અન્યને લગતી પોલિસી.ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટ

 1. આ ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટમાંની વ્યાખ્યાઓ
  , “GDPR” એટલે જનરલ ડેટા પ્રોટેક્શન રેગ્યુલેશન (રેગ્યુલેશન (EU) 2016/679), અને “નિયંત્રક”, “ડેટા પ્રોસેસર”, “ડેટા વિષય”, “વ્યક્તિગત ડેટા”, “વ્યક્તિગત ડેટા ભંગ ” અને “પ્રોસેસિંગ”નો અર્થ એ જ હોવો જોઈએ જે GDPR માં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો છે. "પ્રક્રિયા કરેલ" અને "પ્રક્રિયા"નો અર્થ "પ્રોસેસિંગ" ની વ્યાખ્યા અનુસાર કરવામાં આવશે. GDPRના સંદર્ભો અને તેની જોગવાઈઓમાં GDPRનો સમાવેશ થાય છે જે રીતે સુધારેલ છે અને UK કાયદામાં સમાવિષ્ટ છે. અહીં અન્ય તમામ વ્યાખ્યાયિત શબ્દોનો અર્થ એ જ હશે જે આ કરારમાં અન્યત્ર વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો છે.
 2. ડેટા પ્રોસેસિંગ
  1. તમારા ડેટા (“તમારા વ્યક્તિગત ડેટા”)ની અંદરના કોઈપણ વ્યક્તિગત ડેટાના સંબંધમાં આ કરાર હેઠળ પ્રોસેસર તરીકે તેની એક્ટિવિટીનું સંચાલન કરતી વખતે, Meta કન્ફર્મ કરે છે કે:
   1. એક્ટિવિટીનો સમયગાળો, વિષયવસ્તુ, પ્રકૃતિ અને હેતુ કરારમાં ઉલ્લેખિત હોવા જોઈએ;
   2. પ્રક્રિયા કરેલ વ્યક્તિગત ડેટાના પ્રકારોમાં તમારા ડેટાની વ્યાખ્યામાં ઉલ્લેખિત ડેટાનો સમાવેશ થશે;
   3. ડેટા વિષયોની કેટેગરીમાં તમારા પ્રતિનિધિઓ, યુઝર અને તમારા વ્યક્તિગત ડેટા દ્વારા ઓળખી શકાય તેવી અથવા ઓળખી શકાય તેવી અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે; અને
   4. તમારા વ્યક્તિગત ડેટાના સંબંધમાં ડેટા નિયંત્રક તરીકે તમારી જવાબદારીઓ અને અધિકારો આ કરારમાં દર્શાવ્યા મુજબ છે.
  2. કરાર હેઠળ અથવા તેના સંબંધમાં Meta તમારા વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરે છે તે હદ સુધી, Meta આ કરશે:
   1. GDPRની કલમ 28(3)(a) દ્વારા મંજૂર કરાયેલ કોઈપણ અપવાદોને આધીન, તમારા વ્યક્તિગત ડેટાના ટ્રાન્સફર સહિતના સંદર્ભમાં આ કરાર હેઠળ નિર્ધારિત તમારી સૂચનાઓ અનુસાર ફક્ત તમારા વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરશે;
   2. ખાતરી કરશે કે આ કરાર હેઠળ તમારા વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવા માટે અધિકૃત તેના કર્મચારીઓએ પોતાને ગોપનીયતા માટે પ્રતિબદ્ધ થયેલ છે અથવા તમારા વ્યક્તિગત ડેટાના સંબંધમાં ગોપનીયતાની યોગ્ય વૈધાનિક જવાબદારી ધરાવે છે;
   3. ડેટા સુરક્ષા પરિશિષ્ટમાં નિર્ધારિત તકનીકી અને સંસ્થાકીય પગલાંનો અમલ;
   4. સબ-પ્રોસેસરની નિમણૂક કરતી વખતે આ ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટના વિભાગો 2.c અને 2.d માં નીચે દર્શાવેલ શરતોનો આદર કરશે;
   5. GDPRના પ્રકરણ III હેઠળ ડેટા વિષય દ્વારા અધિકારોના ઉપયોગ માટેની વિનંતીઓનો જવાબ આપવા માટે તમારી જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવા માટે, Workplace દ્વારા શક્ય હોય ત્યાં સુધી, યોગ્ય તકનીકી અને સંસ્થાકીય પગલાં દ્વારા તમને સહાય કરશે;
   6. પ્રક્રિયાની પ્રકૃતિ અને Metaને ઉપલબ્ધ માહિતીને ધ્યાનમાં લઈને કલમ 32 થી 36 GDPR અનુસાર તમારી જવાબદારીઓનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવામાં તમને મદદ કરશે;
   7. કરારની સમાપ્તિ પર, કરાર અનુસાર વ્યક્તિગત ડેટા ડિલીટ કરી નાખશે, સિવાય કે યુરોપિયન યુનિયન અથવા સભ્ય રાજ્યના કાયદાને વ્યક્તિગત ડેટા જાળવી રાખવાની જરૂર હોય;
   8. કલમ 28 GDPR હેઠળ Metaની જવાબદારીઓનું પાલન દર્શાવવા માટે જરૂરી હોય તેવી તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવાની Metaની જવાબદારીના સંતોષમાં આ કરારમાં અને Workplace દ્વારા તમને વર્ણવેલ માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવશે; અને
   9. વાર્ષિક ધોરણે, Metaની પસંદગીના ત્રાહિત પક્ષ ઓડિટર SOC 2 પ્રકાર II અથવા Workplaceને લગતા Metaના નિયંત્રણોનું અન્ય ઉદ્યોગ માનક ઓડિટ કરવા ત્રાહિત પક્ષ ઓડિટર ઉપલબ્ધ કરાવશે, આવા ત્રાહિત પક્ષ ઓડિટર તમારા દ્વારા ફરજિયાત છે. તમારી વિનંતી પર, Meta તમને તેના તત્કાલીન ઓડિટ રિપોર્ટની નકલ આપશે અને આવા રિપોર્ટને Metaની ગોપનીય માહિતી ગણવામાં આવશે.
  3. તમે Metaને Metaના એફિલિએટ અને અન્ય ત્રાહિત પક્ષોને આ કરાર હેઠળ તેના ડેટા પ્રોસેસિંગ જવાબદારીઓને પેટા કોન્ટ્રાક્ટ કરવા માટે અધિકૃત કરો છો, જેની યાદી Meta તમારી લેખિત વિનંતી પર આપશે. Meta આવા સબ-પ્રોસેસર સાથેના લેખિત કરાર દ્વારા જ આમ કરશે જે સબ-પ્રોસેસર પર સમાન ડેટા સુરક્ષા જવાબદારીઓ લાદે છે જે આ કરાર હેઠળ Meta પર લાદવામાં આવી છે. જ્યાં તે સબ-પ્રોસેસર આવી જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો Meta તે સબ-પ્રોસેસરની ડેટા સુરક્ષા જવાબદારીઓના પર્ફોર્મન્સ માટે તમારા માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર રહેશે.
  4. જ્યાં Meta વધારાના અથવા રિપ્લેસમેન્ટ પેટા-પ્રોસેસર(ઓ)ને જોડે છે, Meta તમને આવા વધારાના અથવા રિપ્લેસમેન્ટ પેટા-પ્રોસેસર(ઓ)ની નિમણૂકના ચૌદ (14) દિવસ પહેલાં જાણ કરશે. તમે Metaને લેખિત સૂચના પર તરત જ કરાર સમાપ્ત કરીને Meta દ્વારા જાણ કર્યાના ચૌદ (14) દિવસની અંદર આવા વધારાના અથવા રિપ્લેસમેન્ટ પેટા-પ્રોસેસરની સહભાગિતા સામે વાંધો ઉઠાવી શકો છો.
  5. તમારા વ્યક્તિગત ડેટાને લગતા વ્યક્તિગત ડેટા ભંગની જાણ થવા પર Meta તમને અયોગ્ય વિલંબ કર્યા વિના સૂચિત કરશે. આવી સૂચનામાં, સૂચના સમયે અથવા સૂચના પછી શક્ય તેટલી વહેલી તકે, વ્યક્તિગત ડેટા ભંગની સંબંધિત વિગતો, જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં, તમારા પ્રભાવિત રેકોર્ડ્સની સંખ્યા, કેટેગરી અને અસરગ્રસ્ત યુઝરની અંદાજિત સંખ્યા, ઉલ્લંઘનના અપેક્ષિત પરિણામો, કોઈપણ વાસ્તવિક અથવા સૂચિત ઉપાયો, જ્યાં યોગ્ય હોય, ઉલ્લંઘનની સંભવિત પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવા માટેનો સમાવેશ થાય છે.
  6. EEA, UK અથવા સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં GDPR અથવા ડેટા સુરક્ષા કાયદો આ ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટ હેઠળ તમારા ડેટાની પ્રક્રિયા પર લાગુ થાય છે તે હદ સુધી, યુરોપિયન ડેટા ટ્રાન્સફર પરિશિષ્ટ Meta Platforms Ireland Ltd દ્વારા ડેટા ટ્રાન્સફર પર લાગુ થાય છે અને તેનો એક ભાગ છે, અને આ ડેટા પ્રોસેસિંગ પરિશિષ્ટમાં સંદર્ભ દ્વારા સમાવિષ્ટ છે.
 3. USA પ્રોસેસરની શરતો
  1. Meta USA પ્રોસેસર શરતો લાગુ થાય તે હદ સુધી તેઓ આ કરારનો ભાગ બનશે અને સંદર્ભ દ્વારા સમાવિષ્ટ થશે, વિભાગ 3 (કંપનીની જવાબદારીઓ) માટે સિવાય કે જે સ્પષ્ટપણે બાકાત છે.

ડેટા સુરક્ષા પરિશિષ્ટ

 1. બેકગ્રાઉન્ડ અને હેતુ
  આ ડોક્યુમેન્ટ તમને Workplaceની Metaની જોગવાઈ પર લાગુ થતી લઘુત્તમ સુરક્ષા આવશ્યકતાઓનું વર્ણન કરે છે.
 2. ઈન્ફોર્મેશન સિક્યુરિટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ
  Metaએ ઈન્ફોર્મેશન સિક્યુરિટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (આઈએસએમએસ) ની સ્થાપના કરી છે અને તેની જાળવણી કરશે જે તેની Workplaceની જોગવાઈને લાગુ પડતા ઉદ્યોગ-માનક માહિતી સુરક્ષા પ્રેક્ટિસને લાગુ કરવા માટે રચાયેલ છે. Meta's ISMS તમારા ડેટાના અનધિકૃત ઍક્સેસ, જાહેરાત, ઉપયોગ, નુકશાન અથવા ફેરફાર સામે રક્ષણ આપવા માટે રચાયેલ છે.
 3. જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રક્રિયા
  માહિતી અને માહિતી પ્રક્રિયા સુવિધાઓની સુરક્ષા, આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ભૌતિક સુવિધાઓ સહિત, જોખમ મૂલ્યાંકન પર આધારિત રહેશે. Workplaceનું જોખમ મૂલ્યાંકન નિયમિત ધોરણે કરવામાં આવશે.
 4. ઓર્ગેનાઈઝેશન ઓફ ઈન્ફોર્મેશન સિક્યુરિટી
  Meta પાસે એક નિયુક્ત સુરક્ષા અધિકારી છે જે સંસ્થામાં સુરક્ષાની સંપૂર્ણ જવાબદારી ધરાવે છે. Metaએ તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સની સુરક્ષાની દેખરેખ માટે જવાબદાર કર્મચારીઓને નિયુક્ત કર્યા છે.
 5. ભૌતિક અને પર્યાવરણીય સુરક્ષા
  Metaના સુરક્ષા પગલાંમાં ભૌતિક પ્રક્રિયા સુવિધાઓની ઍક્સેસ અધિકૃત વ્યક્તિઓ સુધી મર્યાદિત છે અને પર્યાવરણીય સંકટને કારણે થતા વિનાશને શોધવા, અટકાવવા અને નિયંત્રિત કરવા માટે પર્યાવરણીય નિયંત્રણો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે તેની વાજબી ખાતરી આપવા માટે રચાયેલ નિયંત્રણો સામેલ હોવા જોઈએ. નિયંત્રણોમાં શામેલ છે:
  નિયંત્રણોમાં શામેલ છે:
  • કર્મચારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ડેટા પ્રોસેસિંગ સુવિધાની તમામ ભૌતિક ઍક્સેસનું લોગીંગ અને ઓડિટીંગ;
  • ડેટા પ્રોસેસિંગ સુવિધાના નિર્ણાયક પ્રવેશ પોઇન્ટ પર કેમેરા સર્વેલન્સ સિસ્ટમ્સ;
  • સિસ્ટમ કે જે કમ્પ્યુટર સાધનો માટે તાપમાન અને ભેજનું નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ કરે છે; અને
  • પાવર સપ્લાય અને બેકઅપ જનરેટર.
  Meta કરારને આધીન, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા પર ડેટાને સુરક્ષિત ડિલીટ કરી નાખવા અને નિકાલ કરવા માટે ઉદ્યોગ-માનક પ્રક્રિયાઓનો અમલ કરશે.
 6. અલગ કરવું
  Meta એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે રચાયેલ તકનીકી પદ્ધતિઓ સ્થાપિત કરશે કે તમારો ડેટા અન્ય ગ્રાહકોના ડેટાથી તાર્કિક રીતે અલગ કરવામાં આવે છે અને તમારો ડેટા ફક્ત અધિકૃત યુઝર માટે જ ઉપલબ્ધ છે.
 7. કર્મચારીવર્ગ
  1. તાલીમ
   Meta એ સુનિશ્ચિત કરશે કે તમારા ડેટાની ઍક્સેસ ધરાવતા તમામ કર્મચારીઓ સુરક્ષા તાલીમમાંથી પસાર થાય છે.
  2. સ્ક્રિનિંગ અને બેકગ્રાઉન્ડ ચેક
   Meta શું કરશે:
   • તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સ સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓની ઓળખની ખાતરી કરવાની પ્રક્રિયા કરશે.
   • Meta ધોરણો અનુસાર તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સ સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓ પર બેકગ્રાઉન્ડની તપાસ કરવા માટેની પ્રક્રિયા કરો.
   Meta તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સ સાથે કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓને ફોટો અને લેખિત નામ સાથે વ્યક્તિગત આઈડી કાર્ડ પૂરાં પાડશે. તમામ Meta સુવિધાઓમાં પ્રવેશ માટે આઈડી કાર્ડની જરૂર પડશે.
  3. કર્મચારીવર્ગનો સુરક્ષા ભંગ
   Meta એ Meta કર્મચારીઓ દ્વારા તમારા ડેટાની અનધિકૃત અથવા અનુમતિપાત્ર ઍક્સેસ માટે પ્રતિબંધો સ્થાપિત કરશે, જેમાં સમાપ્તિ સુધીની સજાઓ શામેલ છે.
 8. સુરક્ષા પરીક્ષણ
  મુખ્ય નિયંત્રણો યોગ્ય રીતે અમલમાં છે અને અસરકારક છે કે કેમ તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે Meta નિયમિત સુરક્ષા અને નબળાઈ પરીક્ષણ કરશે.
 9. ઍક્સેસ નિયંત્રણ
  1. યુઝર પાસવર્ડ મેનેજમેન્ટ
   Meta પાસે યુઝર પાસવર્ડ મેનેજમેન્ટ માટે એક સ્થાપિત પ્રક્રિયા હોવી જોઈએ, જે એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે રચાયેલ છે કે પાસવર્ડ વ્યક્તિગત છે અને અનધિકૃત વ્યક્તિઓ માટે અપ્રાપ્ય છે, જેમાં ઓછામાં ઓછો નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
   • પાસવર્ડની જોગવાઈ, જેમાં નવો, બદલાયેલ અથવા અસ્થાયી પાસવર્ડમાં પહેલાં યુઝરની ઓળખની ખાતરી કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
   • જ્યારે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં અથવા નેટવર્ક પર ટ્રાન્ઝિટમાં સ્ટોર હોય ત્યારે તમામ પાસવર્ડને એન્ક્રિપ્ટ કરવા.
   • વિક્રેતાઓ તરફથી તમામ ડિફૉલ્ટ પાસવર્ડ બદલતા રહેવું.
   • તેમના હેતુપૂર્વકના ઉપયોગની તુલનામાં મજબૂત પાસવર્ડ.
   • યુઝરની જાગરુકતા.
  2. યુઝર એક્સેસ મેનેજમેન્ટ
   Meta અયોગ્ય વિલંબ કર્યા વિના, ઍક્સેસ અધિકારો અને યુઝર આઈડીને બદલવા અને/અથવા રદ કરવા માટેની પ્રક્રિયા અમલમાં મૂકશે. Meta પાસે ચેડા કરાયેલ ઍક્સેસ ઓળખપત્રો (પાસવર્ડ, ટોકન વગેરે)નું રિપોર્ટિંગ કરવા અને રદબાતલ કરવાની પ્રક્રિયાઓ હશે. 24/7. Meta યુઝરઆઈડી અને ટાઈમસ્ટેમ્પ સહિત યોગ્ય સુરક્ષા લોગ અમલમાં મૂકશે. ઘડિયાળ NTP સાથે સિંક્રનાઇઝ થવી જોઈએ.
   નીચેની ન્યૂનતમ ઇવેન્ટ લોગ કરવામાં આવશે:
   • પરવાનગીના ફેરફારો;
   • નિષ્ફળ અને સફળ ઑથેન્ટિકેશન અને ઍક્સેસ પ્રયાસો; અને
   • વાંચવા અને લખવાની કામગીરી.
 10. સંચાર સુરક્ષા
  1. નેટવર્ક સિક્યુરિટી
   Meta એવી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરશે કે જે નેટવર્ક સેગ્રિગેશન માટે ઉદ્યોગના નીતિ-નિયમો સાથે સુસંગત હોય.
   રિમોટ નેટવર્ક ઍક્સેસને સુરક્ષિત પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરીને અને બહુ-પરિબળ પ્રમાણીકરણના ઉપયોગ દ્વારા એન્ક્રિપ્ટેડ સંચારની જરૂર પડશે.
  2. ટ્રાન્ઝિટમાં ડેટાનું રક્ષણ
   Meta સાર્વજનિક નેટવર્ક્સ પર ટ્રાન્ઝિટમાં ડેટાની ગોપનીયતાને સુરક્ષિત કરવા માટે રચાયેલ યોગ્ય પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ લાગુ કરશે.
 11. ઓપરેશનલ સિક્યુરિટી
  Meta Workplace માટે નબળાઈ વ્યવસ્થાપન પ્રોગ્રામની સ્થાપના કરશે અને તેની જાળવણી કરશે જેમાં ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓની વ્યાખ્યા, નબળાઈ દેખરેખની સમર્પિત માલિકી, નબળાઈ જોખમ મૂલ્યાંકન અને પેચ ડિપ્લોયમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
 12. સિક્યોરિટી ઇન્સિડેન્ટ મેનેજમેન્ટ
  Meta તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સને અસર કરતી સંભવિત સુરક્ષા ઘટનાઓનું નિરીક્ષણ, તપાસ અને સંચાલન માટે સુરક્ષા ઘટના પ્રતિભાવ પ્લાન સ્થાપિત કરશે અને જાળવશે. સુરક્ષા ઘટના પ્રતિભાવ પ્લાનમાં ઓછામાં ઓછી ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીની વ્યાખ્યા, સંચાર અને પોસ્ટમોર્ટમ સમીક્ષાઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ, જેમાં મૂળ કારણ વિશ્લેષણ અને ઉપચાર પ્લાનનો સમાવેશ થાય છે.
  Meta કોઈપણ સુરક્ષા ભંગ અને દૂષિત પ્રવૃત્તિ માટે Workplace પર નજર રાખશે. નિરીક્ષણ પ્રક્રિયા અને તપાસ તકનીકો સંબંધિત ધમકીઓ અને ચાલુ ધમકીની ગુપ્ત માહિતી અનુસાર તમારા Workplace ઇન્સ્ટન્સને અસર કરતી સુરક્ષા ઘટનાઓની તપાસને સક્ષમ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવશે.
 13. બિઝનેસ સાતત્ય
  Meta કટોકટી અથવા અન્ય જટિલ પરિસ્થિતિઓને પ્રતિભાવ આપવા માટે બિઝનેસ સાતત્ય યોજના જાળવી રાખશે જે તમારા Workplaceના ઉદાહરણને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. Meta વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા એક વખત તેના બિઝનેસ સાતત્ય પ્લાનની ઔપચારિક સમીક્ષા કરશે.
છેલ્લે અપડેટ કર્યું: 27 માર્ચ, 2023