મારી ભાષા સેટિંગ્સ શું છે અને હું તેમને કેવી રીતે બદલું?

કમ્પ્યુટર સહાય
iPad એપ્લિકેશન મદદ
iPhone એપ્લિકેશન મદદ
Android એપ્લિકેશન મદદ
મોબાઇલ બ્રાઉઝર મદદ
વર્કપ્લેસ પર તમે જે ભાષા જુઓ છો તેને બદલવા માં ભાષા સેટિંગ્સ મદદ કરે છે.
તમારી ભાષા સેટિંગ્સ બદલવા માટે:
  1. વર્કપ્લેસ ના જમણી બાજુના ઉપરના ખૂણે પર ક્લિક કરો અને સેટિંગ્સ પસંદ કરો
  2. ભાષા પર ક્લિક કરો
અંહિથી, તમે વર્કપ્લેસ માં કઈ ભાષા વાપરવી તે નક્કી કરી શકો છો છે અને તમારા સમાચાર ફીડ અનુવાદ પસંદગીઓ અપડેટ કરી શકો છો. તમે નીચેના વિકલ્પો જોશો:
  • ફેસબુક ને આ ભાષામાં બતાવો: આ વર્કપ્લેસ ની ભાષાને બદલે છે.
  • તમે કથાઓ ને કઈ ભાષામાં ભાષાંતર કરવા માંગો છો: આનાથી ટિપ્પણીઓ અને પોસ્ટ્સ અન્ય ભાષામાં લખેલા હોય તો તેનું ભાષા અનુવાદ બદલી શકાય છે.
  • તમે કઈ ભાષાઓ સમજી શકો છો: જે ભાષાઓ માટે તમે અનુવાદ વિકલ્પો જોવા ન માંગતા હોય તેને નિયંત્રિત કરે છે. તે ભાષાઓમાં લખવામાં આવેલ કોઈપણ ટિપ્પણી અથવા પોસ્ટ માટે અનુવાદ વિકલ્પો બતાવાશે નહીં.
  • તમે કઈ ભાષાઓ નું આપોઆપ અનુવાદ કરવા નથી માંગો છો: આ તે ભાષાઓ ને નિયંત્રિત કરે છે જેનું તમે આપોઆપ અનુવાદ કરવા નથી માંગો છો. આ ભાષાઓમાં લખવામાં આવેલ કોઈપણ પોસ્ટ આપમેળે ભાષાંતરિત થશે નહિં.

શું આ મદદરૂપ હતું?

હા
નહીં