About Workplace

તમારી ભાષામાં આ માહિતી સામગ્રી ઉપલબ્ધ નથી. કૃપા કરીને અમારી સમર્થિત ભાષાઓમાંથી એક પસંદ કરો:

Workplace is a tool that connects everyone in your company, even if they're working remotely. Use familiar features such as Groups, Chat, Rooms and live video broadcasting to get people talking and working together.

Workplace તમને Workplace એકાઉન્ટ બનાવવા દે છે જે તમારા વ્યક્તિગત Facebook એકાઉન્ટથી અલગ રહેશે. Workplace એકાઉન્ટ સાથે, સહ-કર્યકરો સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરવા માટે તમે Facebook સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે તમારા Workplace એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને શેર કરેલી વસ્તુઓ માત્ર તમારી કંપનીના અન્ય લોકોને દેખાશે.
Workplace એકાઉન્ટ સેટ અપ કરવા માટે, તમારી કંપનીએ Workplace નો ઉપયોગ કરવું આવશ્યક છે.
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?
Workplace data
Workplace is developed with security as a top priority. It directly benefits from all of Facebook’s investment in security, technology and infrastructure, while remaining a separate platform.
Visit the Customer Resource Center to find out more about Workplace data security and governance.
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?
What is GDPR?
The General Data Protection Regulation (GDPR) is a new framework that will harmonize data protection rules across the European Union (EU). It goes into effect on May 25, 2018 and will govern how the Facebook Family of Companies is regulated. You can find out more about Facebook’s approach to GDPR here.
Many of the principles build upon the current data protection rules in place within the EU. But GDPR also places some new requirements on companies. GDPR will apply to any Workplace customer with users residing in the EU, even if the organization’s location is outside of the EU.
Workplace and GDPR Compliance
GDPR expands current data protection laws and also adds some new requirements. Most of GDPR’s requirements fall on data controllers. This is the organization or party that decides the "purposes" and "means" of any processing of personal data. Workplace Advanced customers act as data controllers and appoint Facebook as a data processor under the Workplace agreement.
Facebook and Workplace comply with all data protection laws that apply to us. Where applicable, we’ll adapt our existing practices to align with GDPR. We’re also dedicated to helping our Workplace Advanced customers meet their obligations.
Safeguards and Contractual Commitments
We understand that GDPR requires Workplace Advanced customers to engage data processors with appropriate safeguards to ensure an appropriate level of protection for personal data.
We’ve been working with our product, design and engineering teams to make sure our products will comply with the GDPR rules. This includes making sure our contractual commitments allow customers to demonstrate their compliance. We’ll be updating our agreements to provide the undertakings required from data processors under GDPR.
Data Security
GDPR requires Workplace Advanced customers to engage data processors who can provide an appropriate level of security to meet the requirements set out in the new regulations. The safety of the personal data we process for our customers is of the utmost importance to us. We undergo regular security audits and Workplace Advanced is ISO 27001 certified.
We also invest in systems to make sure we can identify threats to data security when we process data for Workplace Advanced customers. In the unlikely event of a relevant incident, we’ll notify and assist customers. For more information, see here.
Useful Links:
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?
તમારું Workplace એકાઉન્ટ તે સ્થાન છે કે જ્યાં તમે તમારા સહ-કાર્યકરો સાથે કનેક્ટ થઓ છો અને એકસાથે મળીને કાર્ય કરો છો, તમારી ટીમ અથવા પ્રોજેક્ટ્સથી સંબંધિત સમૂહોમાં જોડાઓ છો અને કંપનીના સમાચાર અને અપડેટ્સ મેળવો છો. તમારું વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ મિત્રો અને કુટુંબથી કનેક્ટ રહેવા માટે છે તમારા જીવનના અવસરો શેર કરવા માટે છે.
તમારું Workplace એકાઉન્ટ માત્ર તમારી કંપની ખાતેના લોકોને જ દેખાય છે અને તે તમારા વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ કરતાં અલગ છે. તમે તમારા Workplace એકાઉન્ટમાં જે કંઈ પણ શેર કરો છો તે માત્ર તમારી કંપનીના લોકો જ જોઈ શકે છે અને તમે તમારા વ્યક્તિગત એકાઉન્ટમાં જે કંઈ પણ શેર કરો તે માત્ર તમારી ગોપનીયતા સેટિંગ્સના આધારે જ જોઈ શકાય છે.
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?
When you install an app from the App Store, you may see some information that Apple now asks all app developers to provide about how the app handles data. Apple offers a small range of specific options to choose from when describing an app’s data use and collection practices, and these options are not specific to you or the settings and controls you may have used in each of our apps.
Workplace’s Privacy Policy is the most comprehensive source to understand how your information is collected, used and shared, so we recommend reviewing the policy for details and examples.
Below are a few examples of how the data types are used:
  • Contact Information. The information you provide when you sign up for an account allows us to communicate with you and your system administrator regarding use of the service and allows you to connect, communicate and share content with your coworkers.
  • Coarse Location. We use IP-derived location in order to provide and improve the operation of Workplace, such as by running performance analytics, and for safety and security.
  • User Content. Camera or voice-enabled features are used during Workplace Chat calls, meetings and live broadcasts.
  • Search History. When searching Workplace (for example, for people, posts or groups) we keep a record to personalize your experience using Workplace. You can access and delete those searches from within your search history.
  • Identifiers. Account and device identifiers collected can be used to personalize your and your organisation’s experiences as part of providing the service.
  • Usage Data & Diagnostics. Information about the features you use and the duration of your activities when you use Workplace may be used to improve the service for you and others.
Visit the Customer Resource Center to find out more about security and privacy on Workplace, or learn how to download a copy of your Workplace data if your Workplace admin has enabled this feature.
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?
Facebook, EU-U.S. માં ભાગ લે છે. ગોપનીયતા કવચ અને સ્વિસ-અમેરિકા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સ સાથે અમારી ગોપનીયતા કવચ અંગેની સૂચના અને અમારા પ્રમાણીકરણ માં વર્ણવ્યા મુજબ, Workplace પ્રીમિયમ માટે ગોપનીયતા કવચ. EU-U.S. માં અમારી ભાગીદારીના હિસ્સા તરીકે. ગોપનીયતા કવચ અને સ્વિસ-અમેરિકા ગોપનીયતા શીલ્ડ TRUSTe દ્વારા અમારા પ્રમાણીકરણ થકી આવરી લેવામાં આવેલ વ્યક્તિગત માહિતી અંગે અમે તકરારોનું નિરાકરણ કરીશું. જો તમારી પાસે અમારા કોઈપણ ગોપનીયતા કવચ ફ્રેમવર્કના પાલનમાં કોઈપણ વધારાના પ્રશ્નો હોય, તો તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?
There's a community admin that manages the community and the company owns and controls the data. The community admin can modify, delete or export your data at any time.
Note: The data on Workplace is stored globally across Facebook's data centers.
શું આ માહિતી સહાયરૂપ હતી?